1. admin

  Quy định khi sử dụng trang thư viện điện tử

  1. Bài đăng, bài viết trả lời phải đánh tiếng việt có dấu

  2. Mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm với nội dung mình đăng tải

  3. Không sao chép bất kỳ các bài viết của các bài báo khi không được phép.

  4. Đính kèm lên thư viện điện tử trực tiếp và những trang download free nhanh khác.

  => (Không quảng cáo, đăng những thông tin không chính xác hoặc chưa được chứng thực).

 1. Bảng thông báo

  Collapse Category
  Bảng thông báo nội bộ của bệnh viện. Các khoa phòng có thể xem các thông báo mới nhất tại đây
  1. Thông báo của phòng KHTH

   Thông báo của phòng Kế hoạch tổng hợp
   Chủ đề thảo luận:
   Bài viết:
   (Private)
   RSS
  2. Thông báo của phòng TCKT

   Thông báo của phòng tài chính kế toán
   Chủ đề thảo luận:
   Bài viết:
   (Private)
   RSS
  3. Thông báo của phòng TCCB

   Thông báo của phòng Tổ chức cán bộ
   Chủ đề thảo luận:
   Bài viết:
   (Private)
   RSS
  4. Thông báo của Khoa Dược

   Thông báo của Khoa Dược đến các khoa phòng
   Chủ đề thảo luận:
   Bài viết:
   (Private)
   RSS
  5. Thông báo của phòng HCQT

   Chủ đề thảo luận:
   Bài viết:
   (Private)
   RSS
  6. Thông báo của phòng điều dưỡng

   Thông báo của phòng điều dưỡng
   Chủ đề thảo luận:
   Bài viết:
   (Private)
   RSS
  7. Thông báo của phòng QLCL

   Thông báo của phòng Quản Lý Chất Lượng
   Chủ đề thảo luận:
   Bài viết:
   (Private)
   RSS
  8. Thông báo của phòng CNTT

   Thông báo của phòng CNTT
   Chủ đề thảo luận:
   Bài viết:
   (Private)
   RSS
  9. Thông báo của Khoa KSNK

   Thông báo của Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn
   Chủ đề thảo luận:
   Bài viết:
   (Private)
   RSS
  10. Thông báo khác

   Các thông báo thuộc các khoa phòng chức năng khác
   Chủ đề thảo luận:
   Bài viết:
   (Private)
   RSS
  11. Đóng góp ý kiến

   Gửi yêu cầu, ý kiến của bạn về thư viện điện tử
   Chủ đề thảo luận:
   Bài viết:
   (Private)
   RSS
  12. Thông báo của Trung Tâm Đào Tạo

   Thông báo của Trung Tâm Đào Tạo
   Chủ đề thảo luận:
   Bài viết:
   (Private)
   RSS
  13. Thông báo của phòng Công tác Xã hội

   Chủ đề thảo luận:
   Bài viết:
   (Private)
   RSS
 2. Thư viện điện tử

  Collapse Category
  Thư viện điện tử cung cấp các tài liệu được tải về trên mạng
  1. Phần mềm hệ thống

   Sưu tập các phần mềm tiện ích về hệ thống
   Chủ đề thảo luận:
   Bài viết:
   (Private)
   RSS
  2. Phần mềm văn phòng

   Sưu tập các phần mềm của nhân viên văn phòng
   Chủ đề thảo luận:
   Bài viết:
   (Private)
   RSS
  3. Phần mềm tiện ích khác

   Sưu tập các phần mềm tiện ích về mọi thứ liên quan đến máy tính của bạn
   Chủ đề thảo luận:
   Bài viết:
   (Private)
   RSS
  4. Thư viện sách

   Sưu tập các đầu sách trên mạng cung cấp
   Chủ đề thảo luận:
   Bài viết:
   (Private)
   RSS
  5. Yêu cầu tìm kiếm

   Gửi yêu cầu tìm sách, tài liệu hay văn bản mà bạn muốn tìm
   Chủ đề thảo luận:
   Bài viết:
   (Private)
   RSS
  6. Bệnh án tiêu biểu

   Nơi trao đổi một số bệnh án tiêu biểu của các khoa
   Chủ đề thảo luận:
   Bài viết:
   (Private)
   RSS